Iskolaorvos

Iskolaorvos: Dr. Antoni Pál

Rendelési ideje:

Hétfő 08:00-12:00

Kedd  08:00-12:00 (változó)

Rendelés helye: iskola orvosi rendelő

Telefon: 06/1/ 3298417-119 mellék

 

Iskolavédőnő: Mészáros Mónika

Tanácsadás: Hétfő, Péntek 12:00-14:00

Védőnő iskolában való tartózkodása: Hétfő, Kedd, Péntek 08:00-14:00

Telefonszám:

06/1/ 3298417-119 mellék

Tisztelt Szülő!

 

A tájékoztatáshoz való jog alapján (1997.évi CLIV. Törvény az egészségügyről) ismertetjük Önnel a tanulói jogviszony fennállása alatt végzett iskola-egészségügyi tevékenységeket.

Az iskola-egészségügyi ellátást az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről
 • 26/1997 (IX.3) 3. számú NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 • 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet: a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
 • 1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 • 9/2009. (VI. 18.) EüM rendelet a tizenhat éveseknek szervezett ingyenes orvosi vizsgálat megvalósításával és az új Egészségügyi Könyv bevezetésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Életkorhoz- és szakmához kötött kötelező szűrővizsgálatok:

A szűrővizsgálatok célja a rendellenességek és eltérések kiszűrése, az egészséges fejlődés nyomon követése, szükség esetén orvosi kontrollok nyomon követése, szakorvos véleményének ismeretében, illetve szükség esetén a tanuló egyénre szabott gondozása.

A vizsgálatok tanítási időben, az igazgatóval, az osztályfőnökökkel és a tanulókkal előre megbeszélt időpontokban zajlanak az iskolaorvosi rendelő. Szükség esetén a tanuló személyre szabott tanácsot kap, és további gondozásban részesül.

Járműfényező tanulók laborvizsgálatát évenként szükség ismételni. A hozzánk járt tanulóknak már az iskolaorvos adja a beutalót.

            

Személyi higiénés ellenőrzések:

Osztályvizsgálatok alkalmával tisztasági (tetvességi vizsgálat) szűrővizsgálatot tartunk valamint szükség esetén, a tanév során bármikor A serke, tetű miatt kiszűrt tanulók szülei írásban értesítést, ill. tájékoztatást kapnak. A gyermek a közösségbe csak a szülő általi szakszerű kezelés megtörténte után térhet vissza. 

Védőnő által önállóan végzett szűrővizsgálatok: 

 • testi fejlődés (súly, magasság mérése, testtömeg index számolás, percentilis értékek meghatározása) nyomon követése
 • vérnyomás mérése, ellenőrzése
 • látásélesség, színlátás, hallás vizsgálata
 • mozgásszervek szűrése, pajzsmirigy vizsgálata a módszertani irányelvek alapján
 • a gyermeknél elvégzett védőnői szűrővizsgálatokról a szülő írásbeli értesítést kap
 • gyermek egészséges fejlődése érdekében fontos, hogy a kiszűrt elváltozás esetén a szakorvosi vizsgálatok megtörténjenek és ennek eredményéről (negatívról is) visszajelzést kapjunk.

Orvosi fizikális vizsgálat:

 • fizikális belgyógyászati szűrés,
 • a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szükség esetén háziorvoshoz, szakorvoshoz utalás és a krónikus betegek gondozása

9.-10.-11-12. és 13.-14. évfolyamokban zajló szűrő és szakmai alkalmassági vizsgálatok

Személyi higiénés ellenőrzések:

Szeptember és január hónapban tisztasági (tetvességi vizsgálat) szűrővizsgálatot tartunk valamint szükség esetén, a tanév során bármikor. Erről előzetesen a szülők írásbeli tájékoztatást kapnak, valamint aláírásukkal beleegyezésüket adják a szűrés elvégzéséhez.

A serke, tetű miatt kiszűrt tanulók szülei írásban értesítést, ill. tájékoztatást kapnak. A gyermek a közösségbe csak a szakszerű szülő általi kezelés megtörténte után térhet vissza.

Védőnő által önállóan végzett szűrővizsgálatok:

 • látásélesség, hallás, színlátás,
 • testmagasság, testsúly, vérnyomásmérés,
 • mozgásszervek és pajzsmirigy vizsgálata a módszertani irányelvek alapján.
 • az adott tanévben a szeptember 1. és a következő év augusztus 31. között a 16. életévüket betöltő tanulók záró állapot vizsgálata
 • a gyermekénél elvégzett védőnői vizsgálatokról a szülő írásbeli értesítést kap
 • gyermeke egészséges fejlődése érdekében fontos, hogy a kiszűrt elváltozás esetén a szakorvosi vizsgálatok megtörténjenek és ennek eredményéről (negatívról is) visszajelzést kapjunk.

Orvosi vizsgálat:

 • fizikális belgyógyászati szűrés
 • a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szakorvosi vizsgálatra irányítás
 • évenkénti szakmai alkalmasság elbírálása, elő-alkalmassági vizsgálat végzése, egészségügyi kiskönyv kiadása
 • a krónikus betegek gondozása, szakorvoshoz utalás, testnevelési kategóriába sorolás
 • az adott tanévben a szeptember 1. és a következő év augusztus 31. között a 16. életévüket betöltő tanulók záró állapot vizsgálata

Egészségnevelés órák tartását az alábbi témakörökben tervezzük: korosztálytól függően

 • Egészséges táplálkozás, egészséges életmód, napirend, sport fontossága
 • Személyi higiéné; fogápolás, intim higiéné
 • Káros szenvedélyek (drog, dohányzás, alkohol) és megelőzésük, NEMET mondás gyakorlása
 • Viselkedési addikció: játékszenvedély, táplálkozási zavarok, társfüggőség, kényszerbetegségek
 • Internet, mobiltelefon függőség, internet veszélyei
 • Serdülőkori változások; Barátság, szerelem, párkapcsolat;
 • Családi életre nevelés, családtervezés
 • Szexuális útón terjedő betegségek, Szűrővizsgálatok fontossága
 • Fogamzásgátlás
 • Önismeret, kommunikáció; gyermek szerepe a családban, az iskolában, a közösségben
 • Elsősegély nyújtási alapismeretek oktatása

A gyermekük egészséges testi, lelki fejlődése érdekében kérjük szíves együttműködésüket és támogatásukat. Amennyiben a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdésük van, kérjük, keressenek meg minket.

Bp, 2017.10.01.

Tisztelettel: Iskola- Egészségügyi Szolgálat