Javító és osztályozó vizsgák 2019. augusztus

A bukott, illetve nem osztályozható tanulók részére javító- és osztályozóvizsgát kell szervezni.

A vizsgák időpontja:

írásbeli vizsgák: 2019. augusztus 22. (csütörtök) 900-1200

szóbeli vizsgák: 2019. augusztus 23. (péntek) 800-1200; 

Írásbeli vizsgát is kell tenni magyar, idegen nyelv, matematika, történelem, szakrajz tantárgyból. A többi tantárgyból szóbeli vizsgát tesznek a tanulók.

Az írásbeli vizsgák kezdete: 9 óra, 10 óra, 11 óra 

A szóbeli vizsgán a tanuló az előre megadott tematikából összeállított tételt/feladatlapot húz. Felkészülésére elegendő időt biztosítunk. A feleletek maximális időtartama 10 perc. A vizsgázónak joga van egy póttétel húzására – melynek kidolgozására további időt kap –, ez esetben azonban osztályzata elégségesnél jobb nem lehet.

A vizsgára jelentkező tanuló teendői: 

  1. A vizsgázó legkésőbb a vizsga kezdete előtt 800-tól 830-ig jelentkezik az aulában lévő regisztrációnál.
  2. A vizsgázó átadja bizonyítványát az aulában lévő adminisztrátornak, és átveszi tőle a tanulói jegyzőkönyvet. (A5 méretű lap)
  3. A vizsgával kapcsolatban eligazítás 830-kor az aulában.
  4. A vizsgázó ezután a tanulói jegyzőkönyvvel jelentkezik a beosztás szerinti tantárgyi vizsgabizottságnál.
  5. A vizsga befejezésével (pénteken), függetlenül annak eredményétől, ismét jelentkezik az adminisztrátoroknál, hogy az eredmények alapján ráírják a vizsga záradékát a jegyzőkönyvre.
  6. A végzős tanulók a vizsga után keressék meg az iskolatitkárt (I. emelet, tanügyi titkárság).

 

Siker vizsgát kíván

Iskolavezetés