Ösztöndíjhoz bankszámlaszám megadása a Krétában

Kérjük a 9.-es technikumi és szakképzős osztályok, valamint az 1/13-mas osztály szüleit, hogy a Krétában a tanuló adatlapján adják meg a tanulók bankszámlaszámát az ösztöndíjak utalásához!

Útmutató a bankszámlaszám rögzítéséhez: kattintson ide

 

__________________________________________________________

 

Tájékoztató az ösztöndíj rendszerről

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az Szkr. 174 § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap 15. napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap 28. napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Felnőttokotatás – ügyintézés

Felnőttoktatás ügyfélszolgálat:
Ügyintézés: Földszint  – Felnőttoktatási Iroda
 
Hétfőnként 14 óra – 16 óra között
Kedden 15 óra -17 óra között
Csütörtökön 8 óra 10 óra között.
 
emailcím: felnott@bankidonat.net
zimanyi.monika@bankidonat.net
Ügyintézés:
 
Zimányi Mónika Igazgatóhelyettes
zimanyi.monika@bankidonat.net
 
Králik Ágnes
ügyintéző
 
Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 179-183 BGSZC Bánki DOnát Technikum Földszint 4. – Felnőttoktatási Iroda