Tájékoztató az iskolai étkezésről (2018/2019 tanév)

Minden tanulónak, aki étkezni szeretne „Igénylőlapot” kell kitölteni, melyet szeptember 3-án a gazdasági irodában vehet át (földszint). Majd a kitöltött „Igénylőlapot” ugyanitt a befizetéskor szeptember 4 – 6-ig  le kell adni! (Befizetni csak a kitöltött, szülő által aláírt „Igénylőlap” leadásával lehet.)

A kedvezményre jogosultak (nagycsaládos, tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) a részükre járó 50%-os kedvezményre csak a szükséges igazolások becsatolásától és a kedvezmény igénybevételéhez szükséges „Igénylőlap”benyújtásától jogosultak.

Ebéd befizetés:

szeptember 4-én (kedd)          8.45-14 óráig

szeptember 5-én (szerda)       8.45-14 óráig

szeptember 6-án (csütörtök)  8-45 -14 óráig


Ebédelés szeptember 10 – 30-ig (15 nap), amely

Teljes áron:    5.260,-Ft

50%-os kedvezménnyel:    2.630,-Ft 

Ebédlemondást a tárgynapot megelőző munkanapon reggel 9.00 óráig lehet jelezni írásban a következő email címen:   banki.gazdasagi@gmail.com

Étkezés lemondásokat csak írásban fogadunk el!

Komplex szakmai és komplex szakmai javító vizsga

Az őszi komplex szakmai és komplex szakmai javító vizsgára jelentkezés határideje, az iskolatitkárságon,  2018. augusztus 29. (szerda) 15.00 óra.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap komplex szakmai vizsgára (letölthető az alul található linkről)
 • Szakmai javító vizsga esetén Törzslapkivonat
 • Személyi okmány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • Iskolai bizonyítvány (érvényes, a képzés eredményes befejezését igazoló bizonyítvány)
 • Egy évnél nem régebbi egészségügyi/pályaalkalmassági szakvélemény.  A szakvélemény beszerezhető:
  • saját (Bánki Donát KGSZG) iskolánkkal 2017/18 tanévben tanulói jogviszonyban álló tanuló esetén az iskolaorvostól
  • más iskolával jogviszonyban álló tanulónál a saját iskolaorvosától
  • tanulói jogviszonyban nem álló tanuló esetén, Pálya és Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Szakrendelést folytató intézménytől

Jelentkezési lap