Tájékoztató általános iskolásoknak

Iskolánkról                                                                                 

GYIK – Gyakran ismételt kérdések

Szeretettel várunk patinás iskolánkban, ahol 65 éve képeznek autós szakembereket.

Közlekedésgépész, közlekedés szállítmányozás és logisztika, valamint gépész ágazatokban

A korszerű gépekkel és berendezésekkel felszerelt tanműhellyel rendelkezünk, amely hozzájárul ahhoz, hogy az iskolánkban végzett szakemberek erkölcsi felelősséggel és szakmai tudással rendelkezzenek. A tanulóink az iskolában tanórán kívüli foglalkozásokon rendkívül széles szabadidős programokkal ismerkedhetnek meg. Pl.: gólyatábor, diáksport rendezvények, képességfejlesztő, múzeumlátogatások.

Képzéseink

Szakgimnáziumi képzés keretén belül tanulóink (9-12 évfolyam) az alábbi szakmákra irányuló szakmai érettségi vizsgát tehetnek. A szakmai érettségivel egy-egy alapszakmát is szereznek.

a tanulmányi terület kódja szakma érettségivel megszerezhető alapszakma
0021 Autószerelő Kerékpárszerelő ésÉpítő- és anyagmozgató gép kezelője
0022 Autó-elektronikai műszerész Elektronikai műszerész
0024 Vasútforgalmi szolgálattevő* Váltókezelő

 * Hiányszakma

A szakmai érettségi vizsga megszerzése után egy év rátanulással szerezhetők meg a fent leírt szakmai végzettségek.

Szakközépiskolai szakképzés esetén 3+2 év (nappali képzés) 3 éves szakmai képzés után, érettségit szerezhetsz az iskolában két év rátanulással.

 A képzés elkezdéséhez gészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakmák:

a tanulmányi terület kódja szakma
0031 Járműfényező
0032 Karosszéria-lakatos
0033 Hegesztő*
0034 Építő- szállító- és munkagép-szerelő

 * Hiányszakma

Felvételi feltételek

A szakgimnáziumba jelentkezők számára ajánlott a központi írásbeli vizsgán való részvétel matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A felvételi pontszámba a hozott pontok és az írásbeli vizsgán szerzett pontok ötven-ötven százalékban számítanak. Maximálisan összesen 200 pont szerezhető.

A szakközépiskolába jelentkezők esetében írásbeli felvételi vizsga nincs. A felvételi eljárás során a jelentkezőket általános iskolából hozott felvételi pontszáma (hozott pontszám) alapján rangsoroljuk. Maximálisan 100 pont szerezhető.

A hozott pontszám a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi tantárgyi osztályzatainak összege az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol vagy német), fizika, kémia, biológia, földrajz, számítástechnika/informatika.

Az iskolában szervezett gyakorlati oktatás és szakképzés

A szakképzés a szakmai tudás meghatározott körét nyújtja, megteremti a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét, és ezzel a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedést. Alapvető cél, hogy a tanulók képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott követelményeknek, elvárásoknak.

Az iskolai tanműhelyi gyakorlati oktatás folyamatosan, hatvan perces órákkal történik, 4 órás vagy azt meghaladó idejű foglalkozás esetén egyszeri 20 perces munkaszünettel. Az intézménynek minden szakmához megfelelő korszerűen felszerelt gyakorló műhelye van.

Tanműhelyünk hasznos alapterülete: 3083 m2

Az alapberuházást követően minden évben több, illetve egyes gépek, berendezések, műszerek tekintetében folyamatos modernizációt hajt végre iskolánk pályázati, központi költségvetési, decentralizált szakképzési alap fejlesztéssel kapcsolatos, illetve széleskörű gazdálkodó szervezetekkel kötött együttműködésünk keretében.

A tanműhely területi beosztása több részre és szaklaborra tagolódik:

A műhelyben 14 korszerűen felszerelt elméleti szaktanterem található (14- 40 fő befogadási kapacitással)

 • Autószerelő műhelyrész;
 • Kettő, komplett hatósági vizsgasor;
 • Egy fődarab szerelő- javító műhely;
 • Három autószerelő műhely csápos emelőkkel;
 • Autóelektronikai javítóműhely;
 • Kettő diagnosztikai műhely;
 • Egy műszeres mérések és diagnosztika labor;
 • Esztergályos műhelyrész;
 • Nyolc esztergapad általános forgácsolási ismeretek elsajátításához;
 • Karosszérialakatos műhelyrész;
 • Hat alapképzésre kialakított teremrész;
 • Három 10 beállásos hegesztő állomás (láng-, védőgázas- és bevont elektródás hegesztésre alkalmas munka- beálló);
 • Két húzató paddal felszerelt műhely;
 • Fényező műhely. 

Miért válassz minket?

 • Mert az autózás életforma és autózni jó!
 • Érettségi után autótechnikus képzési lehetőség,
 • A szakma megszerzése után reális esélyed van elhelyezkedni Magyarország és az Európai Unió vezető autós társaságainál: Duna Autó, Schiller Opel, Toyota Reálszisztéma, Ford Szeleczky mert az iskola szerződésben áll velük.
 • A hegesztő szakképesítés régiónkban hiányszakmaként regisztrált, így jó esélyed van ösztöndíjra.
 • Magas színvonalú idegen nyelv oktatás csoportbontásban.
 • Múzeum- és színházlátogatásokkal eltölthető szabadidő.
 • Iskolai szervezésű külföldi utazásokon gyakorolhatod az idegennyelvtudásod!
 • Mobilitás pályázattal immár 4 éve szakmai képzéseket és továbbképzéseket szervezünk 4 hetes turnusokban!.
 • Jó hangulatú osztálykirándulások.
 • Iskolánk minden évben kiváló helyezéseket ér el az OSZKTV, OSZTV,SZKTV-n! Legyél te is a következő évben a győztes! 

Nyílt napok 

 

Elérhetőségeink

1138 Budapest, Váci út 179-183.

Telefon : 329 8410

Fax : 270 4377

E-mail : bankid@bankidonat.net

www.bankidonat.net

Gyakran ismételt kérdések

OM 203031, Telephely kód: 003
2018. OKTÓBER 18. CSÜTÖRTÖK 2018. OKTÓBER 25. CSÜTÖRTÖK 2018. NOVEMBER 14. SZERDA 9-14 ÓRÁIG VÁRJUK SZERETTETTEL AZ ÉRDEKLŐDŐ DIÁKOKAT ÉS SZÜLEIKET. PROGRAMOK: • interaktív szakmai programok • pályaorientációs tanácsadás • Motorok működése • Alternatív üzemű járművek bemutatása • Vasúti szimulátor bemutatása • ügyességi játékok és műszaki megoldások • járműfényezési bemutató • különleges járművek bemutatása • Bánki kvíz Műhelylátogatás: az autószerelő, járműdiagnosztika, járműfényező, karosszérialakatos, és gépiforgácsoló tanműhelyekben. Résztvevő partnerek

A 2016/17-es tanévtől a korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumokká alakultak. A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai végzettséget egyaránt biztosít.

A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 év.

Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak/szakmának megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év a gimnáziumi érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával zárul, amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy.

Szakgimnáziumi képzés keretén belül tanulóink (9-12 évfolyam) az alábbi szakmákra irányuló szakmai érettségi vizsgát tehetnek. A szakmai érettségivel egy-egy alapszakmát is szereznek.

tanulmányi terület kódja szakma érettségivel megszerezhető mellékszak képesítés
0021 Autószerelő Kerékpárszerelő és Építő- és anyagmozgató gép kezelője, emelőgépkezelő szakirány
0022 Autó-elektronikai műszerész Elektronikai műszerész
0023 Vasútforgalmi szolgálattevő Váltókezelő

2015-2016 tanévben szakmunkásképző iskolák a 2016-2017 tanévtől szakközépiskolák lesznek. A tanulók három év alatt megszerezhetik a szakmunkás bizonyítványt, de további két év után érettségihez is juthatnak. A képzés elkezdéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

Szakközépiskolai szakképzés esetén 3+2 év (nappali képzés) 3 éves szakmai képzés után, érettségit szerezhetsz a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumon belül két év rátanulással.

A szakmai képzés elkezdéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakmák:

tanulmányi terület kódja szakma
0031 Járműfényező
0032 Karosszérialakatos
0033 Hegesztő
0034 Építő-, szállító- és munkagép szerelő.
0035 Motorkerékpár szerelő
0036 Gépjárműépítő, szerelő

Ezen szakmák közül a hegesztő szakma a régiónkban hiány szakma, így az itt tanulók ösztöndíjban részesülhetnek a tanulmányi eredményeik alapján.

Természetesen megjelölhető, tetszési sorrend alapján.

A szakgimnáziumba jelentkezők számára ajánlott a központi írásbeli felvételi vizsgán való részvétel matematika illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A felvételi pontok számításánál a hozott pontok mellet a felvételi vizsga pontjai fele-fele arányban számítanak.

A felvételi eredményekről szóló értékelő lapot 2019. január 31-én, szerdán.

Az iskolánk nem indít központi felvételi előkészítőt 8 osztályos tanulók részére.
Bármelyik olyan iskolában meglehet írni, amely a felvételi követelmények között megjelölte a felvételi szükségességét.
Nem lesz szóbeli felvételi az iskolánkban.

A szakgimnáziumba, a felvételi pontszámba a hozott pontok és az írásbeli vizsgán szerzett pontok 50-50 százalékban számítanak. Maximálisan 200 pont szerezhető.

A szakközépiskolába jelentkezők esetében írásbeli felvételi vizsga nincs. A felvételi eljárásban az általános iskolából hozott felvételi pontszáma alapján rangsoroljuk. Maximálisan 100 pont szerezhető. A hozott pontszám a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi tantárgyi osztályzatainak összege az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol vagy német), fizika, kémia, biológia, földrajz, számítástechnika/informatika.

Igen lesz szakmája!  
Tanulmányi terület kód Érettségivel megszerezhető alapszak
0021 Kerékpárszerelő és Építő és anyagmozgató gép kezelője
0022 Elektronikai műszerész
0024 Váltókezelő

Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat

 • A megszerzett szakmai érettségi végzettséggel munkába áll.
 • Felsőoktatási intézményben továbbtanul. (A szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent, hogy a kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak, vagyis emelt szintű érettségi vizsgának minősül.)
 • Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet.

Ráépülő szakma (autótechnikus) elvégzésével az addig megszerzett tudását magasabb szintre emelheti.

Előzetes egészségügyi pálya alkalmassági vizsgálat a szakközépiskolai képzéshez (járműfényező, karosszéria-lakatos, hegesztő, építő- szállító- és munkagép szerelő) szükséges. Ennek időpontját majd a felvételi értesítővel együtt küldjük ki. A szakgimnáziumba jelentkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát a 9. évfolyam első hónapjaiban végezzük.

Amennyiben az iskolaorvos a tanulót nem látja alkalmasnak a szakma tanulására akkor másod fokú vizsgálatra küldi el. Amennyiben a bizottság nem tartja alkalmasnak másodfokon sem a tanulót a szakmára lehetőség van az iskolán belül másik szakmát (amennyiben megfelel az orvosi követelményeknek) vagy más iskolában kell megfelelő képzést keresni.
A diákoknak a szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzésben egy idegen nyelvet kötelező tanulniuk. Iskolánkban 2 idegen nyelv közül lehet választani vagy angol, vagy pedig német nyelvet tanulhatnak.

Ebben az esetben kérjük a jelentkezéshez csatolni az 5., 6. és 7. évvégi, 8. félévi, valamint Szakgimnáziumi jelentkezés esetén a felvételi írásbeli vizsga eredményét is.

Az iskola mellett működik a Bánki Autós Iskola (független vállalkozás), ahol az iskola tanulóinak kedvezményes áron van lehetőségük a jogosítvány megszerzésére (megállapodás szerint akár részletfizetéssel). Az elméleti és gyakorlati oktatás igazodik az tanrendhez, de tanórákon kívüli foglalkozásokon történik, az iskola épületében.

Külön erre felkészítő tanfolyamot nem indítunk.

Igen, minden tanévre központilag megjelölik azokat a hiány szakmákat, amelyben a tanulók ösztöndíjat kaphatnak. A 2017/2018 –as tanévben, ez a szakma a hegesztő (kód 033). Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől és a hiányzások mértékétől függ.

Tanórán kívül délutánonként különböző sportkörök működnek (birkózás, teremfoci, természetjárás, asztalitenisz).

A szakgimnáziumi évfolyamok 9-12. évf. és a szakközépiskola 9.-ik évfolyamán tanuló diákok szakmai gyakorlata az iskolai tanműhelyben történik. A felsőbb évfolyamokon tanuló szerződéssel külső gyakorló helyre mehetnek a tanulók. A külső gyakorló helyről a tanulók egyénileg gondoskodnak, amennyiben nem találnak megfelelőt, az iskola segítséget tud nyújtani ebben.

Minden tanév végén a szünetben kötelező összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni, melyet külső gyakorló helyen együttműködési megállapodással, szakközépiskolások esetén tanuló szerződéssel vehetnek részt a tanulók.

Igen, amennyiben szakközépiskolában azonos szakmát tanul a tanuló illetve a szakgimnáziumi osztályokban közlekedés gépész ágazatban tanul. Egyéb esetekben az átjelentkezést korlátozottan, egyéni elbírálás alapján tudjuk elfogadni.  (A problémát a szakmai gyakorlaton való részvétel, ill. annak hiánya okozhatja)

Írásbeli kérelem alapján az iskola bizonyítvány másodlatot állít ki, (A4 formátum). A másodlat készítéséért, jogszabály szerint 2000 Ft illetéket kell fizetni.

Igen, amennyiben államilag finanszírozott szakmával rendelkezik (iskolarendszerben szereztem meg) akkor kizárólag felnőtt oktatásban kezdhet szakmát tanulni.   Amennyiben nem államilag finanszírozott szakmával rendelkezik (magán úton, fizetős tanfolyamon szerezte meg) akkor nappali tagozatra is beiratkozhat 23 éves koráig.

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat az Oktatási Hivatal honlapján – https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete_2017_2018 menüpont alatt találják.

Minden tanulónak (a felnőtt oktatásban is) jár diákigazolvány. Elkészítéséhez a NEK adatlapot kell készíttetni az okmányirodában, ami alapján az iskola rögzíti a diákigazolvány iránti kérelmet. A diákigazolvány elkészüléséig ideiglenes diákigazolványt adunk ki (A4 formátum).

A 16. életévet betöltött tanulók diákigazolványára matricát kell ragasztani. A matricát az iskola titkárságon kaphatják meg a Bánkis diákigazolvánnyal rendelkező tanulók.

Igen, az oktatási hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi területekben meghatározott szempontok szerint. A felvételi pontok számításánál, amennyiben a diák valamelyik tantárgyból nem rendelkezik osztályzattal (szakértői vélemény alapján mentesült az értékelés és minősítés alól), akkor arra a tantárgyra az összes osztályzatának átlagát (a matematika szabályai alapján egészre kerekítve) számoljuk.

Nem. A fővárosban több középiskolai kollégium működik, az elhelyezés lehetősége ügyében közvetlenül velük lel felvenni a kapcsolatot.

Igen , azoknak a tanulóknak, akik szakmai gyakorlaton vesznek részt az iskola munkaruhát biztosít.  (Nadrág , kabát, bakancs ) Ennek viselése gyakorlati foglalkozásokon kötelező.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola honlapján március 14-e után tesszük közzé, mely alapján a felvételizőknek van lehetőségük a tanulói adatlapok módosítására az általános iskolában.  A tényleges felvételről hivatalos postai értesítést április 20-a után küldünk.