A 2017-2018. tanévben a nappali tagozaton a lemorzsolódás, 14,9%. az évismétlésre bukottak aránya 9,3% volt.