Bizonyítvány a 2022/23-as tanévről

Orvosi dokumentumok (szakmai alkalmassági vizsgálat, oltási könyv, egyéb orvosi leletek)

Személyes okmányok (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya)

NEK-adatlap

Határozatok (hátrányos helyzetről, gyermekvédelmi kedvezményről, tanulási nehézségről)

 

Segítség az e-beiratkozáshoz