2024/2025. tanévben induló képzések

 

Tisztelt Érdeklődő, leendő kedves Tanulónk!

A BGéSZC Bánki Donát Technikuma a 2024-2025-ös tanévre, felnőttképzésként az alábbi lehetőségeket kínálja:

  1. NAPPALI munkarendű (csak az első szakma megszerzéséhez, tanulói jogviszonyban, ösztöndíj lehetőségével, legfeljebb 25 éves korig):
  2. ESTI munkarendű (felnőttképzési jogviszonyban, ösztöndíj lehetősége NÉLKÜL):

A KÉPZÉSEK LEGALÁBB HÚSZ JELENTKEZŐ ESETÉN INDÍTHATÓAK!

A 2024-2025-ös tanév felnőttképzési osztályaiba JELENTKEZNI a kiválasztott képzéshez tartozó kitöltött Jelentkezési lap, a személyes okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), az előzetes tanulmányait és a megszerzett végzettségeket igazoló dokumentumok másolatainak beküldésével lehet.

A jelentkezés folyamatos, annak érdekében azonban, hogy időben tudjuk Önöket tájékoztatni az induló képzésekkel kapcsolatos információkról, kérjük, hogy JÚLIUS 31-ig jelezzék csatlakozási szándékukat!

A jelentkezéseket a felnottkepzes@bankidonat.net e-mail címre várjuk.

A jelentkezés beérkezéséről és a felvételről MINDEN ESETBEN üzenetben értesítjük a Jelentkezőt.

Azok számára, akik felvételt nyertek valamelyik képzésünkre a beiratkozást 2024. augusztus végére tervezzük.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak Hertelendi Erika felnőttképzési titkárhoz bizalommal!

Elérhetőségeink:

email cím: felnottkepzes@bankidonat.net

Telefonszám: 06-1-329-8410/133.

Várjuk jelentkezésüket!

Berényi Sára Fruzsina

Nevelési és felnőttoktatási igazgatóhelyettes

Képzések leírása:

Gépjármű-mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat képzése. Érettségi után ez a képzés kétéves. Ugyanakkor, ha az érettségin túl Autószerelő vagy Autóelektronikai műszerész végzettséggel is rendelkezik a Jelentkező, akkor a második évre becsatlakozva, akár egy év alatt is megszerezheti a technikusi végzettségét iskolánkban.

A Gépjármű-mechatronikai technikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi, kiszűri és megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre. További információt az Innovatív Képzéstámogató Központ ikk.hu honlapján találhat az alapszakmák

Alternatív járműhajtási technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat érettségi utáni hároméves képzése. A Gépjármű-mechatronikai technikusi előképzettséggel rendelkező Jelentkező akár egy év alatt is megszerezheti a technikusi végzettségét iskolánkban.

Az alternatív gépjárműhajtási technikus munkája során a közúti gépjárművek gyártásának, szervizelésének, illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységeket látja el. Ez magában foglalja a járművek valamennyi gépészeti, villamos, és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Feladatai közé tartozik a felsorolt munkafolyamatokhoz kapcsolódó szervezési, nyilvántartási (és ügyviteli) dokumentációs tevékenységek elvégzése is.

Járműfényező

Specializált gép- és járműgyártás ágazat kétéves képzése,
amely szakképzettség megszerzésével zárul. A járműfényező feladata gépjárművek
karosszériáinak felületelőkészítése, felületkezelése, javítói vagy ipari fényezése.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárművek
forma- és színvilágát, szereti a látványos eredményeket és szívesen vesz részt
a végső felület kialakításának folyamatában.

A képzett Járműfényező előkészíti gépjárművek karosszériáit
fényezésre, és a felületvédelmi vagy fényezési rétegrendet felépíti, ismeri a
kézi, gépi csiszoló anyagokat, szerszámokat, valamint ismeri a varrattömítő,
szigetelőanyagok, korrózió-, illetve üregvédő anyagok, festékek, lakkok fizikai
és kémiai tulajdonságait. Képes fémes és nemfémes anyagú alkatrészek felületét
a fényezési eljárásoknak megfelelően előkészíteni és utókezelni valamint javított
és fényezésre felülettechnikailag előkészített alkatrészeken, karosszériákon
javítófényezői munkafolyamatokat megtervezni, előkészíteni és elvégezni. A zsírtalanító-,
csiszoló- és fényező gépeket, eszközöket, berendezéseket, szerszámokat,
mérőeszközöket kezeli és karban tartja. Felületbevonást végez kézi és gépi
fényező eszközökkel, ismeri és alkalmazza a spotfényezés, a fóliázás
eljárásait, kész fényezésen polírozási műveleteket végez. Munkája során bevonatolt,
fényezett felületeken felületi minőséget is ellenőriz, hibát keres, dönt a
javíthatóságról, illetve javít minőségi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével.

Hegesztő

Gépészet ágazat kétéves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható kapcsolat jön létre.

Pontos, önálló, szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, gépelemek, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

A szakképzett Hegesztő műszaki rajzokat, szerelési terveket olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat. Képes beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét. Előkészíti a munkadarabokat és elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, illetve a hegesztést. Folyamatos önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt és közben. A művelet befejezése után a rendelkezésre álló diagnosztikai eljárásokkal ellenőrzi az elvégzett munka minőségét, a varrat esetleges hibáit feltárja, azokat javítja. Szigorúan betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.

Gépjármű-mechatronikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat kétéves képzése Szerviz szakmairányon, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A gépjármű mechatronikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait vagy érdeklődési területétől függően szervizekben dolgozik. Munkája során a gépjármű mechanikus és elektronikus rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat. Előkészíti a gépjárművet értékesítésre, illetve a szervizelést és a karbantartást követően a használójának történő átadásra.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket és kíváncsi az előállításukra. Javasolt továbbá azoknak, akik szeretik a látványos eredményeket és érdeklődnek az alternatív hajtású járművek iránt.

A képzett Gépjármű-mechatronikus elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, megállapítja az esetleges hibákat. Készségszinten működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket. A gépjárművek sorozatgyártásában szakértelemmel közreműködik. A gyártási folyamatban minőségellenőrzést végez, ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek minőségét. A hibák és zavarok megállapításához automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket használ. Kezeli a járműveket és azok rendszereit és üzembe helyezi azokat. Mechanikus és elektromos alkatrészeket össze- és szétszerel, valamint ellenőrzést végez. Gépjárműveket és rendszereket karbantart, javít és beállít. Hibákat és zavarokat keres, mérési eredményeket értékel. Munkahelyén a logisztikai ismereteit alkalmazza. Minőségi, valamint a munkavégzéséhez szükséges utasításokat értelmezi.

Karosszérialakatos

Specializált gép- és járműgyártás ágazat kétéves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, gépjárművek külső szereléseit végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő mérése és javítása is az ő feladata.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, a gépjárművek javítását, szereti a látványos eredményeket és szívesen részt vesz a végső formák kialakításának folyamatában.

A Karosszérialakatos a gépjármű karosszériára csavarozott, szegecselt elemeket felépíti. A karosszériaépítés és szerelés során oldható és nem oldható gépészeti kötéseket hoz létre. Mind lakkozatlan és lakkozott karosszérián lemezhibákat (horpadások, deformációk) ismer fel, azokat szakszerűen javítja. A gépjármű alvázak és a felépítmények javítását, részegységek összeépítését elvégzi. A karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő mérését, javítását és ellenőrzését elvégzi. Gépjárművön külső szereléseket és a belső térben egyszerű szereléseket is végrehajt. Egyszerűbb elektromos szereléseket, műanyag elemek javítását is képes elvégezni. Az elektromos rendszerben beállításokat finomít. A motortérben, futóművön, kipufogórendszeren egyszerűbb szereléseket, javításokat hajt végre. Képes műszaki rajz alapján egyszerűbb lemezalkatrészeket átalakítani vagy újra elkészíteni.