Szülői tájékoztató 2020.09.07

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre tekintettel az iskola látogatása kizárólag az intézmény doglozói és tanulói számára lehetséges, ezért kérjük, hogy az iskolai ügyeket elsődlegesen az osztályfőnökökön keresztül intézzék, másodsorban pedig a bankid@bankidonat.net e-mailcímen.

A szülői értekezletek digitális felületen kerülnek majd megtartásra, ennek részleteit az osztályfőnökök fogják Önökkel leegyeztetni.

Az intézményünk járványügyi szabályzata elérhető itt.

Köszönettel:

Az iskola vezetősége

Tanévnyitó

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi szabályzatunknak megfelelően iskolánkban a 2020. szeptember 1-én (kedden) a tanévnyitó ünnepély osztályfőnöki órai keretek között lesz megtartva. Ezen a napon reggel 8:00 órától 4 osztályfőnöki órát tartunk.

Üdvözlettel:

 Zimányi Mónika

igazgatóhelyettes

Osztályozó és pótvizsga időpontok:

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Ezúton is tájékoztatom az érintett Diákjainkat a vizsga időpontokról:

Kérjük az érintett diákokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot augusztus 20. után az osztályfőnökükkel és a szaktanárokkal.

 

További jó pihenést és sikeres felkészülést kívánunk.

Zimányi Mónika

igazgatóhelyettes

Érettségizők Figyelem!

2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez (középiskola vagy kormányhivatal). A benyújtáshoz kapcsolódó információkért kattintson ide.

Elismerő oklevelek átadása

Iskolán Igazgatója dr. Madaras Attila az Október 23. napi megemlékezés előtt átadta Huszár Gyulának és  Szőcs Ernő Istvánnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevelét kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként.

 


 

 

 

A méltóképpen megrendezett ünnepség megszervezésérét és lebonyolításáért köszönetünket fejezzük ki Lukács Veronika munkaközösség-vezető asszonynak, Havas Melinda és Takács Fanni tanárnőknek továbbá a lelkes diákjaiknak. 

Digitális oktatás idejére

Tájékoztatjuk minden kedves tanulónkat, szüleiket és partnereinket, hogy a digitális oktatás idejére az intézmény területére csak az intézményünk tanulói, dolgozói és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező partnereink léphetnek be. Az intézmény teljes területén a maszk hordása kötelező még a tanórákon is. Az intézmény területére kísérő nem léphet be, csak a testhőméréséklet mérő pontig lehet a tanulót bekísérni.

Az ITM által kiadott útmutatás alapján a közismereti és a szakmai elméleti tárgyak tanóráit online formában szervezzük meg. 

A tanműhelyhez kötött szakmai gyakorlati órákat a jövő héttől a módostott órarend alapján heti tömbösítéssel az iskolában fogjuk megtartani.

A külső  gyakorlati helyszínen tartott órákat a digitális átállás nem érinti, azok a vállalati környezetben meg lesznek tartva.

2020. november 11.

üdvözlettel:

az iskola vezetése

Ösztöndíjhoz bankszámlaszám megadása a Krétában

Kérjük a 9.-es technikumi és szakképzős osztályok, valamint az 1/13-mas osztály szüleit, hogy a Krétában a tanuló adatlapján adják meg a tanulók bankszámlaszámát az ösztöndíjak utalásához!

Útmutató a bankszámlaszám rögzítéséhez: kattintson ide

 

__________________________________________________________

 

Tájékoztató az ösztöndíj rendszerről

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az Szkr. 174 § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap 15. napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap 28. napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.