Külföldi nyelvtanulási program !

Külföldi Nyelvtanulási Program-ÚJRA

 

A 2021-2022-as tanévben a 9. és 11.és 12 osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és technikumi képzésben tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek (angol, francia, német, kínai) célországaiban: Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Máltán, Németországban és Kínában.

A köznevelési adatok alapján a programban nagyságrendileg 140 ezer tanuló jogosult részt venni 2022-től.

A célországokban történő nyelvtanulás három formában valósulhat meg:

  • a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
    • tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben;
    • a hazai középiskolák által a partneriskolákkal közösen szervezett projektalapú mobilitás a célországokban a május 1-től november 10-ig terjedő időszakban. E mobilitásoknak is a tanulók idegennyelv-tudásának fejlesztése a fő célja.

KI JELENTKEZHET A PROGRAMRA?
A Külföldi Nyelvtanulási Programban először a 2021-2022-as tanévben a 9. és 11. és 12 osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és technikumi képzésben tanulók alanyi jogon részt venni pályázat útján.

A programban résztvevőknek KÖTELEZŐ az érvényes védettségi igazolvány!!!
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében a Nemzeti Alaptanterv szerint első nyelvként tanulható idegen nyelvek választhatók, tehát az angol,  és német nyelv.

A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat. A szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, lehetőség szerint sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

FINANSZÍROZÁSI TUDNIVALÓK

A Külföldi Nyelvtanulási Program a célországokban való nyelvtanulásra teljes körű támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket.

A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges. Maximum költőpénz szükséges!!

Iskolánk 2022. augusztus 1-15. között az angol nyelvet tanulók számára Írországba és Angliába szervez 2 hetes 40 órás nyelvtanfolyamot.

A német nyelvet tanulóknak Ausztriában van lehetősége nyelvtanfolyamon részt venni szintén 2022. augusztus 1 -15. között a nyári szünetben.

További információ a www.knyp.hu/hu/a-programrol kaphatnak a díjmentes nyári nyelvi képzésről.

Tovább olvasom