Diákigazolvány igényléséhez szükséges a NEK adatlap leadása, amit eddig kizárólag  az okmányirodából lehetett beszerezni személyesen. Azonban új szolgáltatásként mostmár online is lehet NEK adatlapot igényelni. A NEK regisztrációval kapcsolatos új szolgáltatás a www.magyarorszag.hu oldalon az Okmányok/Oktatási igazolványok/Nemzeti Egységes Kártyarendszer regisztráció menüpontban az Ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el. A szolgáltatást az ügyfélkapuval rendelkező, 14. életévüket betöltött tanulók használhatják, akik szerepelnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a közhiteles nyilvántartásban 1 évnél nem régebbi arc- és aláíráskép áll róluk rendelkezésre (az utóbbi egy évben készítettek róla fényképet a kormányablakban).

A NEK regisztráció az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik, a NEK adatlak az ügyfélkapu tárhelyére kerül megküldésre. Ezen NEK adatlapok nem tartalmaznak fényképet, és a NEK azonosító szerkezete minden esetben az alábbi: yyyyyWEBxxxxx, melyből a NEK azonosító elején a dátum található 6 karakteren, majd a WEB szó jelzi, hogy a NEK adatlap nem a kormányablakban került kiállításra, a végén pedig a sorszám található.

A kártyafelhasználói regisztráció érvényessége 5 év.

Az első diákigazolvány ingyenes. Elveszett diákigazolvány pótlását is a titkárságon lehet kezdeményezni,  az oktatási igazolványokról szóló 362/2001. (12.30.) Kormány rendelet értelmében a diákigazolvány ill. a matrica elvesztése/megsemmisülése/megrongálódása esetén „a jogosult 3 500 Ft-ot köteles megfizetni a közreműködő intézmény részére”. „A közreműködő intézmény nem továbbítja a diákigazolvány- igénylést vagy nem érvényesíti a jogosult diákigazolványát, amíg a jogosult a díjat meg nem fizeti.”

A 3 500 Ft-os díjat a BGSZC bankszámlaszámára szíveskedjenek átutalással befizetni.

Számlaszám: 10032000-00335481-00000000

Az átutalásról szíveskedjenek elküldeni a tanugy@bankidonat.net e-mail címre a bizonylatról készített fotót/másolatot, mert csak ennek birtokában indíthatjuk el a diákigazolvány igénylését.

A Közlemény rovatban fel kell tüntetni:

  • az iskola nevét (Bánki)
  • a tanuló nevét
  • a befizetés okát (diákigazolvány)

A diákigazolvány kizárólag az adott tanévben kiadott matricával együtt érvényes, amennyiben a tanuló az adott tanév megkezdéséig betölti a 16. életévét. A matricával kapcsolatos ügyintézés is a titkárságon történik.