A felvétel technikumi képzéseknél a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A központi írásbeli vizsgának mindkét tantárgyból kötelező meglennie, ennek hiányában a tanuló jelentkezése elutasításra kerül.

A felvétel a szakképző iskolai képzéseknél tanulmányi eredmények alapján történik. Központi írásbeli vizsgát nem szükséges tennie a tanulónak.

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai:

A szakképző iskolába (3 éves képzések) jelentkezők esetében írásbeli felvételi vizsga nincs. A felvételi eljárás során a jelentkezők általános iskolából hozott felvételi pontszáma (hozott pontszám) alapján az iskola vezetése ideiglenes felvételi jegyzéket készít, amit a jogszabályokban előírt módon, a honlapon és hirdetőtáblán hozunk nyilvánosságra.

A hozott pontszám a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi tantárgyi osztályzatainak összege az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol vagy német), fizika, kémia, biológia, földrajz, számítástechnika/informatika (maximum 100 pont). 

A szakképző iskolába történő felvétel követelménye az egészségügyi alkalmasság, mely vizsgálatot erre szakosított orvos végezhet. A vizsgálat helyéről és időpontjáról a végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása után, írásban értesítjük a felvételt nyert diákokat.

A technikumba jelentkezők számára kötelező a központi írásbeli vizsgán való részvétel matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.

A felvételi pontszámba a hozott pontok és az írásbeli vizsgán szerzett pontok ötven-ötven százalékban számítanak. Maximálisan összesen 200 pont szerezhető.

A hozott pontszám ebben az esetben is a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi tantárgyi osztályzatainak összege az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol vagy német), fizika, kémia, biológia, földrajz, számítástechnika/informatika (maximum 100 pont). 

Az írásbeli vizsga pontszáma matematikából ötven pont, illetve magyar nyelv és irodalomból ötven pont (maximum 100 pont)

A felvételi pontszámok alapján készül az ideiglenes felvételi jegyzék, amit a jogszabályokban előírt módon, a honlapon és hirdetőtáblán hozunk nyilvánosságra.

A felvételi rangsorban pontegyezőség esetén a matematika és fizika tantárgyakból jobb eredményt elérő diákokat részesítjük előnyben.

Amennyiben a diák valamelyik tantárgyból nem rendelkezik osztályzattal (szakértői vélemény alapján mentesült az értékelés és minősítés alól), akkor arra a tantárgyra az összes osztályzatának átlagát (a matematika szabályai alapján egészre kerekítve) számoljuk.

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges minden szakmához.

Pályaalkalmassági vizsgálat: a Vasútforgalmi szolgálattevő technikus képzés esetében az ágazati alapvizsgát követően, a 11. évfolyamtól szükséges.